ไฟล์เว็บ - นามสกุลไฟล์

ไฟล์ คำอธิบาย
.vlp VLP เป็นโครงการ Livesite
.vrml VRML คือไฟล์ VRML
.cha CHA คือไฟล์การกำหนดค่าแชท IRC
.opml OPML เป็นโครงร่างไฟล์มาร์กอัปโปรเซสเซอร์
.seam SEAM เป็นไฟล์ Seam Framework Java Servlet
.ashx ASHX คือไฟล์ Handler เว็บ ASP.NET
.tpl TPL เป็นแม่แบบเอกสาร
.wml WML เป็นไฟล์ภาษามาร์กอัปไร้สาย
.vdw VDW คือการวาดเว็บ Visio
.crt CRT เป็นใบรับรองความปลอดภัย
.wgt WGT เป็นไฟล์ข้อมูล imps
.dcr DCR เป็นไฟล์สื่อ Shockwave
.ewp EWP เป็นไฟล์โครงการเว็บไซต์ Ewisoft
.asmx ASMX คือไฟล์บริการเว็บ ASP.NET
.hypesymbol HYPESYMBOL เป็นไฟล์สัญลักษณ์ hype
.stml STML คือไฟล์ SSI HTML
.MJS .MJS เป็นไฟล์ ecmascript (ESM)
.jnlp JNLP เป็นไฟล์ Java Web Start
.obml15 OBML15 เป็นเว็บเพจที่บันทึกไว้ใน Opera Mini
.ognc OGNC เป็นหน้าเว็บแบบไดนามิก
.jspa JSPA เป็นนามแฝง Java Servlet
.ccbjs CCBJS เป็นไฟล์ JavaScript CopperCube
.csr CSR เป็นไฟล์คำขอลงนามใบรับรอง
.saveddeck SAVEDDECK เป็นเว็บเพจที่บันทึกไว้ Nokia
นามสกุลไฟล์ใหม่ อัพเดทล่าสุด ไฟล์ภาพ 3 มิติ ไฟล์เสียง สำรองไฟล์ ไฟล์ CAD ไฟล์ Raw ของกล้อง ไฟล์บีบอัด ไฟล์ข้อมูล ไฟล์ฐานข้อมูล ไฟล์สำหรับนักพัฒนา ไฟล์ภาพดิสก์ ไฟล์ที่เข้ารหัส ไฟล์ปฏิบัติการ ไฟล์ฟอนต์ ไฟล์ GIS ไฟล์เกม ไฟล์อื่นๆ ไฟล์เค้าโครงหน้า ไฟล์ปลั๊กอิน ไฟล์ภาพแรสเตอร์ ไฟล์การตั้งค่า ไฟล์สเปรดชีต ไฟล์ระบบ ไฟล์ข้อความ ไฟล์ภาพเวกเตอร์ ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เว็บ ไฟล์ eBook