ไฟล์ฐานข้อมูล - นามสกุลไฟล์

ไฟล์ คำอธิบาย
.nsg NSG เป็นไฟล์ฐานข้อมูล Lotus Notes
.bbt BBT เป็นฐานข้อมูลท้องถิ่น btwin
.ndf NDF เป็นไฟล์ฐานข้อมูลรอง SQL Server
.mdt MDT เป็นไฟล์ข้อมูล Microsoft Access
.mfd MFD เป็นฐานข้อมูล Music Finder
.r2k R2K เป็นฐานข้อมูลเพลง 2000
.nrmlib NRMLIB เป็นไฟล์ตู้ที่เรียบร้อย
.lcr LCR เป็นฐานข้อมูลลูกค้า NEC Electra Elite LCR
.4dl 4DL เป็นไฟล์บันทึกฐานข้อมูลมิติที่ 4
.adf ADF เป็นการกระทำ! แฟ้มข้อมูล.
.maq MAQ เป็นแบบสอบถาม Microsoft Access
.slife SLIFE เป็นไฟล์ฐานข้อมูล SLIFE
.db2 DB2 เป็นไฟล์ข้อมูลวิดีโอกล้องวงจรปิด Samsung
.tcf TCF เป็นข้อมูลการควบคุมการทำธุรกรรม TopSpeed ​​Clarion
.mtn MTN ตรงกับ! ฐานข้อมูล
.sq3 SQ3 เป็นฐานข้อมูล OML2-Server
.sis SIS เป็นไฟล์ข้อมูลสำรองเกม Steam
.grdb GRDB เป็นไฟล์ฐานข้อมูล Gramps
.mgn MGN เป็นฐานข้อมูลลำดับวงศ์ตระกูลที่ทันสมัย
.ibd IBD เป็นตารางฐานข้อมูล MySQL InnoDB
.dqy DQY เป็นไฟล์ Query Excel
.gdb .gdb เป็นไฟล์ฐานข้อมูล interbase
.crypt8 CRYPT8 คือไฟล์ฐานข้อมูลที่เข้ารหัส WhatsApp
.crypt7 CRYPT7 คือไฟล์ฐานข้อมูลที่เข้ารหัส WhatsApp
นามสกุลไฟล์ใหม่ อัพเดทล่าสุด ไฟล์ภาพ 3 มิติ ไฟล์เสียง สำรองไฟล์ ไฟล์ CAD ไฟล์ Raw ของกล้อง ไฟล์บีบอัด ไฟล์ข้อมูล ไฟล์ฐานข้อมูล ไฟล์สำหรับนักพัฒนา ไฟล์ภาพดิสก์ ไฟล์ที่เข้ารหัส ไฟล์ปฏิบัติการ ไฟล์ฟอนต์ ไฟล์ GIS ไฟล์เกม ไฟล์อื่นๆ ไฟล์เค้าโครงหน้า ไฟล์ปลั๊กอิน ไฟล์ภาพแรสเตอร์ ไฟล์การตั้งค่า ไฟล์สเปรดชีต ไฟล์ระบบ ไฟล์ข้อความ ไฟล์ภาพเวกเตอร์ ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เว็บ ไฟล์ eBook