ไฟล์ EBook - นามสกุลไฟล์

ไฟล์ คำอธิบาย
.rzb RZB เป็นไฟล์หนังสือ Red Zion
.htxt HTXT เป็นไฟล์ Hanvon ebook
.qmk QMK เป็นไฟล์ yanceydesktop QuickMarks
.ceb CEB เป็นไฟล์ ebook apabi
.koob KOOB เป็นไฟล์ koob e-book
.oebzip OEBZIP ถูกซิปซิปไฟล์ ebook
.azw3 AZW3 เป็นไฟล์ ebook ของ Amazon KF8
.ebk EBK เป็นไฟล์ ebook pro ebook
.ncx NCX เป็นไฟล์ XML ควบคุมการนำทาง EPUB
.etd ETD เป็นไฟล์ข้อมูล Adobe Reader EBX
.mbp MBP คือไฟล์ Mobipocket Notes
.vbk VBK เป็นไฟล์สำรอง Veeam
.eal EAL เป็นไฟล์การกระทำของ Kindle End
.pml PML เป็นไฟล์บันทึกการตรวจสอบกระบวนการ
.epub epub เปิดไฟล์ ebook
.acsm ACSM เป็นไฟล์ข้อความเซิร์ฟเวอร์เนื้อหา Adobe
.ibooks IBOOKS เป็น iBook แบบมัลติทัช
.cebx CEBX เป็นไฟล์ ebook Apabi XML
.cbc CBC เป็นคอลเล็กชั่นหนังสือการ์ตูน
.fkb FKB เป็นไฟล์ ebook flipkart
.azw4 AZW4 เป็น ebook แบบจำลองการพิมพ์ของ Amazon
.pmlz PMLZ เป็นไฟล์ภาษามาร์กอัพที่ซิปซิป
.mobi MOBI เป็น ebook mobipocket
.dnl DNL เป็นไฟล์ dnaml ebook
นามสกุลไฟล์ใหม่ อัพเดทล่าสุด ไฟล์ภาพ 3 มิติ ไฟล์เสียง สำรองไฟล์ ไฟล์ CAD ไฟล์ Raw ของกล้อง ไฟล์บีบอัด ไฟล์ข้อมูล ไฟล์ฐานข้อมูล ไฟล์สำหรับนักพัฒนา ไฟล์ภาพดิสก์ ไฟล์ที่เข้ารหัส ไฟล์ปฏิบัติการ ไฟล์ฟอนต์ ไฟล์ GIS ไฟล์เกม ไฟล์อื่นๆ ไฟล์เค้าโครงหน้า ไฟล์ปลั๊กอิน ไฟล์ภาพแรสเตอร์ ไฟล์การตั้งค่า ไฟล์สเปรดชีต ไฟล์ระบบ ไฟล์ข้อความ ไฟล์ภาพเวกเตอร์ ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เว็บ ไฟล์ eBook