ไฟล์ Raw ของกล้อง - นามสกุลไฟล์

ไฟล์ คำอธิบาย
.ndd NDD คือ Nikon Capture Digital DEA DATA
.ra2 RA2 เป็นข้อมูลดิบ Flare
.lfr LFR เป็นภาพถ่ายดิจิตอล Lytro Illum
.dcr DCR เป็นไฟล์สื่อ Shockwave
.fff FFF เป็นภาพดิบ Hasselblad
.ce1 CE1 เป็นรูปแบบภาพดิบตาคอมพิวเตอร์
.apu APU คือ Canon G3 ภาพดิบที่เสียหาย
.nef NEF เป็นภาพดิบรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Nikon
.iiq IIQ เป็นภาพดิบเฟสหนึ่ง
.sd1 SD1 เป็นภาพดิบ Dali
.dng DNG เป็นไฟล์ภาพลบดิจิตอล
.mfw MFW เป็นไฟล์ดิบกล้อง Mamiya
.ari ARI เป็นภาพอาร์ริว์
.grey GREY เป็นรูปแบบภาพดิบ
.raf RAF เป็นไฟล์ภาพดิบของฟูจิ
.sr2 SR2 เป็นภาพ Sony Raw
.ce2 CE2 เป็นรูปแบบภาพดิบตาคอมพิวเตอร์
.olr OLR เป็นภาพดิบ OpenLab
.rwz RWZ เป็นไฟล์ตัวช่วยสร้างกฎ Outlook
.srf SRF เป็นไฟล์ตอบกลับเซิร์ฟเวอร์
.cr2 CR2 เป็นไฟล์ภาพดิบ Canon
.kc2 KC2 เป็นภาพดิบ Kodak
.3fr 3FR เป็นภาพดิบ Hasselblad 3F
.st6 ST6 เป็นรูปภาพ SBIG CCD ST-X
นามสกุลไฟล์ใหม่ อัพเดทล่าสุด ไฟล์ภาพ 3 มิติ ไฟล์เสียง สำรองไฟล์ ไฟล์ CAD ไฟล์ Raw ของกล้อง ไฟล์บีบอัด ไฟล์ข้อมูล ไฟล์ฐานข้อมูล ไฟล์สำหรับนักพัฒนา ไฟล์ภาพดิสก์ ไฟล์ที่เข้ารหัส ไฟล์ปฏิบัติการ ไฟล์ฟอนต์ ไฟล์ GIS ไฟล์เกม ไฟล์อื่นๆ ไฟล์เค้าโครงหน้า ไฟล์ปลั๊กอิน ไฟล์ภาพแรสเตอร์ ไฟล์การตั้งค่า ไฟล์สเปรดชีต ไฟล์ระบบ ไฟล์ข้อความ ไฟล์ภาพเวกเตอร์ ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เว็บ ไฟล์ eBook