ไฟล์ภาพเวกเตอร์ - นามสกุลไฟล์

ไฟล์ คำอธิบาย
.pat pat คือไฟล์รูปแบบ
.hgl HGL เป็นไฟล์ภาษากราฟิก HP
.pcs PCS เป็นไฟล์เย็บปักถักร้อย PFAFF
.sxd SXD เป็นเอกสาร Arcscene
.ps PS เป็นไฟล์ PostScript
.pws PWS เป็นไฟล์พื้นที่ทำงานของจิตรกร
.tpl TPL เป็นแม่แบบเอกสาร
.mvg MVG เป็นไฟล์กราฟิกเวกเตอร์ Magick
.drw DRW เป็นภาพวาดของนักออกแบบ
.ink INK เป็นไฟล์ข้อมูล Mimio Ink
.cvs CVS เป็นไฟล์วาดภาพ Canvas 3
.idea IDEA เป็นเอกสาร Adobe Ideas
.cdrapp CDRAPP คือไฟล์รูปภาพ CorelDraw.app
.ssk SSK เป็นเอกสาร SmartSketch 95
.fh10 FH10 เป็นไฟล์วาดภาพมือเปล่า 10
.gls GLS เป็นไฟล์อภิธานศัพท์บาบิโลน
.smf SMF เป็นไฟล์สูตร Starmath
.mgcb MGCB เป็นไฟล์ Project Equation Illustrator
.fh3 FH3 เป็นไฟล์วาดภาพมือเปล่า 3
.gem GEM เป็นแพ็คเกจ Rubygems
.fh11 FH11 เป็นไฟล์วาดภาพมือเปล่า 11
.ft9 FT9 เป็นเทมเพลตการวาดด้วยมือเปล่า 9
.pen PEN คือ Paint Shop Pro Pen Pen Pen File
.vsd VSD เป็นไฟล์วาดภาพ Visio
นามสกุลไฟล์ใหม่ อัพเดทล่าสุด ไฟล์ภาพ 3 มิติ ไฟล์เสียง สำรองไฟล์ ไฟล์ CAD ไฟล์ Raw ของกล้อง ไฟล์บีบอัด ไฟล์ข้อมูล ไฟล์ฐานข้อมูล ไฟล์สำหรับนักพัฒนา ไฟล์ภาพดิสก์ ไฟล์ที่เข้ารหัส ไฟล์ปฏิบัติการ ไฟล์ฟอนต์ ไฟล์ GIS ไฟล์เกม ไฟล์อื่นๆ ไฟล์เค้าโครงหน้า ไฟล์ปลั๊กอิน ไฟล์ภาพแรสเตอร์ ไฟล์การตั้งค่า ไฟล์สเปรดชีต ไฟล์ระบบ ไฟล์ข้อความ ไฟล์ภาพเวกเตอร์ ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เว็บ ไฟล์ eBook