ไฟล์ข้อมูล - นามสกุลไฟล์

ไฟล์ คำอธิบาย
.rox ROX เป็นไฟล์โครงการ Roxio
.stdsrcmdl STDSRCMDL เป็นรุ่นแหล่งที่มาของ SoftImage
.olk14note OLK14NOTE เป็นไฟล์โน้ต Outlook
.amm AMM เป็นไฟล์ฐานข้อมูลภาพยนตร์ทั้งหมดของฉัน
.drk DRK คือไฟล์ดาวน์โหลด Race Studio
.gwp GWP เป็นไฟล์โครงการ Wetings Workshop
.umc UMC เป็นแอปพลิเคชั่น Simpl
.xle XLE คือไฟล์ข้อมูลซอฟต์แวร์ระดับ XML
.nc NC เป็นไฟล์ควบคุมตัวเลข MasterCam
.har HAR เป็นข้อมูลทรัพยากรความสามัคคี e-sword
.tsr TSR เป็นรายงานสถานะตัวติดตาม
.myi MYI คือไฟล์ดัชนี mysql myisam
.vfz3 VFZ3 เป็นข้อมูล AVFX ที่สร้างสรรค์
.nsg NSG เป็นไฟล์ฐานข้อมูล Lotus Notes
.wmr WMR เป็นข้อมูลการบันทึก Windows Media
.vxr VXR เป็นข้อมูล VCDeasy
.looklibrary LOOKLIBRARY คือ Corel Painter ดูห้องสมุด
.frq FRQ เป็นข้อมูลความถี่ Apache Lucene
.orp ORP เป็น Microsoft Translator สำหรับทรัพยากร Android
.ssdf SSDF เป็นรูปแบบข้อมูลที่มีโครงสร้างอย่างง่าย
.jacksum JACKSUM เป็นไฟล์ข้อมูล Jacksum
.ciw CIW เป็น Endnote Web of Science Export
.ksl KSL เป็นรายการเพลงผู้สร้างรายการคาราโอเกะ
.jhm JHM เป็นข้อมูลการทำแผนที่ Java Help
นามสกุลไฟล์ใหม่ อัพเดทล่าสุด ไฟล์ภาพ 3 มิติ ไฟล์เสียง สำรองไฟล์ ไฟล์ CAD ไฟล์ Raw ของกล้อง ไฟล์บีบอัด ไฟล์ข้อมูล ไฟล์ฐานข้อมูล ไฟล์สำหรับนักพัฒนา ไฟล์ภาพดิสก์ ไฟล์ที่เข้ารหัส ไฟล์ปฏิบัติการ ไฟล์ฟอนต์ ไฟล์ GIS ไฟล์เกม ไฟล์อื่นๆ ไฟล์เค้าโครงหน้า ไฟล์ปลั๊กอิน ไฟล์ภาพแรสเตอร์ ไฟล์การตั้งค่า ไฟล์สเปรดชีต ไฟล์ระบบ ไฟล์ข้อความ ไฟล์ภาพเวกเตอร์ ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เว็บ ไฟล์ eBook