ไฟล์ฟอนต์ - นามสกุลไฟล์

ไฟล์ คำอธิบาย
.woff2 .woff2 เป็นไฟล์ FORM FORTION 2.0 Web Open
.ttf TTF เป็นแบบอักษร Truetype
.vfont VFONT เป็นแบบอักษรต้นทางวาล์ว
.cha CHA คือไฟล์การกำหนดค่าแชท IRC
.bdf BDF เป็นไฟล์ข้อมูลไบนารี
.font FONT เป็นข้อมูลแบบอักษร
.fo1 FO1 เป็นตัวอักษร Borland Turbo C
.claf CLAF เป็นไฟล์ตัวอักษร Claris
.txf TXF เป็นไฟล์แปล Transit XV Pack
.gf GF เป็นไฟล์บิตแมป Metafont
.phf PHF เป็นฟอนต์ Photofont
.auf AUF เป็นตัวอักษรผู้ใช้ Alphacam
.tmf TMF เป็นไฟล์ Corel WordPerfect Tagged Font Metric
.vlw VLW กำลังประมวลผลไฟล์แบบอักษร
.85 85 เป็น Ventura Publisher 85x85 DPI Display Font
.bzr BZR เป็นแบบอักษรไบนารี
.f10 F10 เป็นข้อความหน้าจอ DOS 10 พิกเซลไฟล์ตัวอักษร
.wnf WNF เป็นไฟล์ตัวอักษร Coreldraw ร่างไฟล์
.xft XFT เป็นไฟล์ Adobe Form Designer 5.0
.vfm VFM คือ Ventura Publisher Font Metrics
.nftr NFTR เป็นไฟล์ประเภทตัวอักษร Nintendo DS
.sfp SFP เป็นไฟล์เครื่องพิมพ์ตัวอักษรอ่อน
.xfn XFN เป็นฟอนต์เครื่องพิมพ์ Ventura
.mfm MFM คือ VTEX MASTER MASTER FONT METRICS
นามสกุลไฟล์ใหม่ อัพเดทล่าสุด ไฟล์ภาพ 3 มิติ ไฟล์เสียง สำรองไฟล์ ไฟล์ CAD ไฟล์ Raw ของกล้อง ไฟล์บีบอัด ไฟล์ข้อมูล ไฟล์ฐานข้อมูล ไฟล์สำหรับนักพัฒนา ไฟล์ภาพดิสก์ ไฟล์ที่เข้ารหัส ไฟล์ปฏิบัติการ ไฟล์ฟอนต์ ไฟล์ GIS ไฟล์เกม ไฟล์อื่นๆ ไฟล์เค้าโครงหน้า ไฟล์ปลั๊กอิน ไฟล์ภาพแรสเตอร์ ไฟล์การตั้งค่า ไฟล์สเปรดชีต ไฟล์ระบบ ไฟล์ข้อความ ไฟล์ภาพเวกเตอร์ ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เว็บ ไฟล์ eBook