ไฟล์ข้อความ - นามสกุลไฟล์

ไฟล์ คำอธิบาย
.lxfml LXFML เป็นข้อมูล XML ของ LEGO Digital Designer
.x70 X70 คือ Xtree Gold สำหรับไฟล์ช่วยเหลือ DOS
.igy IGY เป็นข้อมูลการสืบค้นเว็บ Microsoft Excel
.nokogiri NOKOGIRI เป็นข้อมูลแหล่งที่มาของ Nokogiri
.xbdoc XBDOC เป็นเอกสาร Xiosis Scribe
.wpl WPL เป็นเพลย์ลิสต์เครื่องเล่นสื่อ Windows
.unx UNX เป็นไฟล์ข้อความ Unix
.wkf WKF คือการควบคุมเริ่มต้นของเว็บเซิร์ฟเวอร์ KF
.xwp XWP เป็นโครงการ XMLWriter
.rad RAD เป็นข้อมูลเรดาร์เรดาร์
.xy3 XY3 เป็นเอกสาร XYWRITE III
.upd UPD เป็นข้อมูลการอัปเดตโปรแกรม
.story STORY เป็นเอกสารเรื่องราว
.rff RFF เป็นรูปแบบ ROPROC
.ngloss NGLOSS เป็นอภิธานศัพท์ Nisus Writer
.odt ODT เป็นเอกสารข้อความ OpEdocument
.pvm PVM เป็นเครื่องเสมือนจริง
.txh TXH เป็นไฟล์ข้อความภาษามาร์กอัปแสง
.pgw PGW เป็นข้อมูลแผนที่
.ckn CKN เป็นบันทึกใบอนุญาตแพทย์ดิสก์
.cnm CNM เป็นไฟล์โครงร่าง NOTEMAP
.coo COO เป็นคุกกี้พิกัด AutoCAD
.flr FLR เป็นไฟล์ Actionscript ที่สลายตัวของ Flare
.fdt FDT เป็นแบบร่างสุดท้าย 5-7 เทมเพลต
นามสกุลไฟล์ใหม่ อัพเดทล่าสุด ไฟล์ภาพ 3 มิติ ไฟล์เสียง สำรองไฟล์ ไฟล์ CAD ไฟล์ Raw ของกล้อง ไฟล์บีบอัด ไฟล์ข้อมูล ไฟล์ฐานข้อมูล ไฟล์สำหรับนักพัฒนา ไฟล์ภาพดิสก์ ไฟล์ที่เข้ารหัส ไฟล์ปฏิบัติการ ไฟล์ฟอนต์ ไฟล์ GIS ไฟล์เกม ไฟล์อื่นๆ ไฟล์เค้าโครงหน้า ไฟล์ปลั๊กอิน ไฟล์ภาพแรสเตอร์ ไฟล์การตั้งค่า ไฟล์สเปรดชีต ไฟล์ระบบ ไฟล์ข้อความ ไฟล์ภาพเวกเตอร์ ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เว็บ ไฟล์ eBook