ไฟล์ภาพ 3 มิติ - นามสกุลไฟล์

ไฟล์ คำอธิบาย
.cg3 CG3 เป็นเอกสาร Cabri 3D
.vue VUE คือการตั้งค่ามุมมอง FoxPro 2.x
.dsa DSA เป็นสคริปต์ Daz Studio 3+
.pat pat คือไฟล์รูปแบบ
.ds DS เป็นสคริปต์ Daz Studio 1/2
.rad RAD เป็นข้อมูลเรดาร์เรดาร์
.r3d R3D เป็นไฟล์วิดีโอ RedCode
.rcs RCS เป็นไฟล์ฉากแบบสุ่ม
.rig RIG เป็นไฟล์ออกแบบ vrigger
.mxm MXM เป็นไฟล์วัสดุ Maxwell
.ktz KTZ เป็นไฟล์โครงการ Kahootz
.cfg CFG เป็นไฟล์กำหนดค่า Celestia
.pgal PGAL คือรูปถ่าย! แกลเลอรี่อัลบั้ม 3D
.glm GLM คือไฟล์ Ghoul 2 รุ่น
.dwf DWF คือไฟล์รูปแบบเว็บออกแบบ
.fsh FSH เป็นไฟล์ shader ชิ้นส่วน
.csm CSM เป็นไฟล์เครื่องหมายสตูดิโอตัวละคร
.ddd DDD เป็นไฟล์ข้อมูล GLBASIC 3D
.aof AOF เป็นไฟล์วัตถุ Artlantis
.sis SIS เป็นไฟล์ข้อมูลสำรองเกม Steam
.max MAX เป็นไฟล์ฉาก 3DS MAX
.step STEP เป็นรุ่น 3D ขั้นตอน
.amf AMF เป็นไฟล์การผลิตสารเติมแต่ง
.mesh MESH เป็นรุ่นตาข่าย 3D
นามสกุลไฟล์ใหม่ อัพเดทล่าสุด ไฟล์ภาพ 3 มิติ ไฟล์เสียง สำรองไฟล์ ไฟล์ CAD ไฟล์ Raw ของกล้อง ไฟล์บีบอัด ไฟล์ข้อมูล ไฟล์ฐานข้อมูล ไฟล์สำหรับนักพัฒนา ไฟล์ภาพดิสก์ ไฟล์ที่เข้ารหัส ไฟล์ปฏิบัติการ ไฟล์ฟอนต์ ไฟล์ GIS ไฟล์เกม ไฟล์อื่นๆ ไฟล์เค้าโครงหน้า ไฟล์ปลั๊กอิน ไฟล์ภาพแรสเตอร์ ไฟล์การตั้งค่า ไฟล์สเปรดชีต ไฟล์ระบบ ไฟล์ข้อความ ไฟล์ภาพเวกเตอร์ ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เว็บ ไฟล์ eBook