ไฟล์สเปรดชีต - นามสกุลไฟล์

ไฟล์ คำอธิบาย
.123 123 เป็นสเปรดชีต Lotus 1-2-3
.numbers NUMBERS เป็นไฟล์สเปรดชีตตัวเลข
.rdf RDF เป็นไฟล์คำอธิบายทรัพยากรเฟรมเวิร์ก
.xls XLS เป็นสเปรดชีต Excel
.xlw4 XLW4 คือ Microsoft Excel 4 สำหรับไฟล์สมุดงาน Mac
.gnumeric GNUMERIC เป็นสเปรดชีต gnumeric
.ksp KSP เป็นสเปรดชีตแผ่น Calligra
.rs1 RS1 เป็นไฟล์สเปรดชีต Retscreen
.lcw LCW เป็นสเปรดชีต 3-D ที่ชัดเจน
.wkq WKQ เป็น quattro pro สำหรับไฟล์สเปรดชีต DOS
.gsw GSW เป็นแผ่นงาน GraphShow
.fods FODS เป็นสเปรดชีต XML Flat Flat
.ogw OGW เป็นไฟล์สมุดงาน Origin
.ods ODS เป็นสเปรดชีต OpEdocument
.bks BKS คือไฟล์การตั้งค่า NTBackup
._xlsx _XLSX ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นสเปรดชีต Microsoft Excel Open XML
.xlsmhtml XLSMHTML เป็นสเปรดชีต Microsoft Excel MIME HTML
.sxlsx SXLSX เป็นแผ่นงาน Microsoft Excel 2007
.jnb JNB เป็นสมุดงาน SigmaPlot
.pmd PMD เป็นเอกสาร Pagemaker
.hcdt HCDT เป็นเทมเพลต Neo Cell ของสำนักงาน ThinkFree
.sls3 SLS3 คือ Microsoft Excel 3 สำหรับไฟล์เทมเพลต MAC
.$$s $$S เป็นสเปรดชีต OS/2
.xltm XLTM เป็นเทมเพลตสเปรดชีตที่เปิดใช้งานมาโคร XML Excel
นามสกุลไฟล์ใหม่ อัพเดทล่าสุด ไฟล์ภาพ 3 มิติ ไฟล์เสียง สำรองไฟล์ ไฟล์ CAD ไฟล์ Raw ของกล้อง ไฟล์บีบอัด ไฟล์ข้อมูล ไฟล์ฐานข้อมูล ไฟล์สำหรับนักพัฒนา ไฟล์ภาพดิสก์ ไฟล์ที่เข้ารหัส ไฟล์ปฏิบัติการ ไฟล์ฟอนต์ ไฟล์ GIS ไฟล์เกม ไฟล์อื่นๆ ไฟล์เค้าโครงหน้า ไฟล์ปลั๊กอิน ไฟล์ภาพแรสเตอร์ ไฟล์การตั้งค่า ไฟล์สเปรดชีต ไฟล์ระบบ ไฟล์ข้อความ ไฟล์ภาพเวกเตอร์ ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เว็บ ไฟล์ eBook