ไฟล์ปลั๊กอิน - นามสกุลไฟล์

ไฟล์ คำอธิบาย
.rev REV เป็นชุดปริมาณการกู้คืน RAR
.sublime-package SUBLIME-PACKAGE เป็นไฟล์แพ็คเกจข้อความประเสริฐ
.cmp CMP เป็นโปรไฟล์ Windows Connection Manager
.slnk SLNK เป็น SAP Business All-in-One Plug-in
.q9r Q9R เป็นปลั๊กอิน Glitterato Photoshop
.xadd XADD คือ Expression Web Add-in
.8ba 8BA เป็นปลั๊กอิน Photoshop
.8bf 8BF เป็นปลั๊กอินตัวกรอง Photoshop
.monitor MONITOR คือปลั๊กอินมอนิเตอร์ Utility เครื่องพิมพ์ HP
.8bx 8BX เป็นปลั๊กอิน Photodeluxe
.xba XBA เป็นไฟล์โมดูลพื้นฐาน openoffice.org
.8bi8 8BI8 เป็นปลั๊กอิน Photoshop
.vst3 VST3 เป็นปลั๊กอิน Cubase
.wbm WBM เป็นภาพบิตแมปไร้สาย
.plug PLUG คือปลั๊กอิน
.mfx MFX เป็นส่วนขยายฟิวชั่นมัลติมีเดีย
.sa9 SA9 เป็นปลั๊กอิน Hue และ Cry Photoshop
.apd APD เป็นเอกสารภาพถ่าย ACDSEE
.apl APL เป็นไฟล์ข้อมูลแทร็กเสียงของ Monkey
.ptq PTQ เป็นปลั๊กอิน PIANOTEQ
.dlu DLU คือไฟล์ปลั๊กอินยูทิลิตี้ 3DS MAX
.so-abi SO-ABI เป็นปลั๊กอิน Cocoa Abiword
.lrplugin LRPLUGIN เป็นปลั๊กอิน Adobe Photoshop Lightroom
.mch MCH คือ Macromedia Xtra Cache
นามสกุลไฟล์ใหม่ อัพเดทล่าสุด ไฟล์ภาพ 3 มิติ ไฟล์เสียง สำรองไฟล์ ไฟล์ CAD ไฟล์ Raw ของกล้อง ไฟล์บีบอัด ไฟล์ข้อมูล ไฟล์ฐานข้อมูล ไฟล์สำหรับนักพัฒนา ไฟล์ภาพดิสก์ ไฟล์ที่เข้ารหัส ไฟล์ปฏิบัติการ ไฟล์ฟอนต์ ไฟล์ GIS ไฟล์เกม ไฟล์อื่นๆ ไฟล์เค้าโครงหน้า ไฟล์ปลั๊กอิน ไฟล์ภาพแรสเตอร์ ไฟล์การตั้งค่า ไฟล์สเปรดชีต ไฟล์ระบบ ไฟล์ข้อความ ไฟล์ภาพเวกเตอร์ ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เว็บ ไฟล์ eBook