ไฟล์บีบอัด - นามสกุลไฟล์

ไฟล์ คำอธิบาย
.7z.023 7Z.023 ถูกแยกไฟล์เก็บถาวรขนาด 7-zip ที่ถูกบีบอัด (ตอนที่ 23)
.rev REV เป็นชุดปริมาณการกู้คืน RAR
.r01 R01 เป็น Winrar Split Archive ตอนที่ 1
.lz4 LZ4 เป็นข้อมูลบีบอัด LZ4
.fuzz FUZZ คือ Fuzzac Packer Modulee
.vol3.egg VOL3.EGG แยกกันได้หลายปริมาณอัลซิปไข่ที่ถูกบีบอัดไฟล์เก็บถาวร (ตอนที่ 3)
.emk EMK คือ EMK Compress Archive
.zi ZI ถูกเปลี่ยนชื่อไฟล์ ZIP
.03_ 03_ เป็น Winfunktion Mathematic v8.0 Julia Fractal ไฟล์
.kva KVA เป็นคลังเก็บของ KVIRC
.tx~ TX~ ถูกบีบอัดไฟล์ TXT
.a1 A1 เป็นคลังเก็บของ Pascal ฟรี
.ls5 LS5 เป็นข้อมูลบีบอัด HTML
.7z.020 7Z.020 ถูกแบ่งไฟล์เก็บถาวรไฟล์ที่บีบอัด 7-zip หลายเล่ม (ตอนที่ 20)
.r10 R10 ถูกแยกไฟล์เก็บไฟล์ที่ถูกบีบอัดแบบหลายวอลุ่ม RAR (ตอนที่ 12)
.r14 R14 ถูกแยกไฟล์เก็บไฟล์ที่ถูกบีบอัดแบบหลายระดับ Volume (ตอนที่ 16)
.r23 R23 เป็นแบบแยกไฟล์ RAR ที่ถูกบีบอัดแบบหลายระดับ (ตอนที่ 25)
.r91 R91 เป็นไฟล์บีบอัด RAR จากการเก็บถาวรหลายปริมาณ
.rzr RZR ถูกเปลี่ยนชื่อ Winrar Archive
.agg AGG เป็นไฟล์ข้อมูลจำนวนมาก
.obpack OBPACK เป็นชุดธีม ObjectBar
.0 0 เป็นไฟล์ลิงค์ไลบรารีที่ใช้ร่วมกัน
.pvmz PVMZ เป็นเครื่องเสมือนที่บีบอัด
.000 000 กำลังจัดทำดัชนีไฟล์ข้อมูลบริการ
นามสกุลไฟล์ใหม่ อัพเดทล่าสุด ไฟล์ภาพ 3 มิติ ไฟล์เสียง สำรองไฟล์ ไฟล์ CAD ไฟล์ Raw ของกล้อง ไฟล์บีบอัด ไฟล์ข้อมูล ไฟล์ฐานข้อมูล ไฟล์สำหรับนักพัฒนา ไฟล์ภาพดิสก์ ไฟล์ที่เข้ารหัส ไฟล์ปฏิบัติการ ไฟล์ฟอนต์ ไฟล์ GIS ไฟล์เกม ไฟล์อื่นๆ ไฟล์เค้าโครงหน้า ไฟล์ปลั๊กอิน ไฟล์ภาพแรสเตอร์ ไฟล์การตั้งค่า ไฟล์สเปรดชีต ไฟล์ระบบ ไฟล์ข้อความ ไฟล์ภาพเวกเตอร์ ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เว็บ ไฟล์ eBook