Webbestanden - Bestandsextensie

Bestand Beschrijving
.p7c P7C is PKCS #7 certificaatbestand.
.dcr DCR is Shockwave Media -bestand.
.ewp EWP is het projectbestand van het Ewisoft -website.
.opml OPML is schets van het talenbestand van de processor.
.hypesymbol HYPESYMBOL is een hype -symboolbestand.
.bwp BWP is burg3r webpagina.
.csr CSR is het bestand voor het ondertekenen van certificaat.
.seam SEAM is naad framework Java Servlet -bestand.
.stml STML is SSI HTML -bestand.
.swz SWZ is Adobe Flash Player Cache -bestand.
.mspx MSPX is Microsoft ASP.NET -webpagina.
.fwtb FWTB is Freeway -sjabloonbundel.
.pac PAC is Proxy Auto-Config-bestand.
.br BR is een brotli gecomprimeerd bestand.
.hxs HXS is hulp 2 gecompileerd helpbestand.
.dml DML is DynaScript -bestand.
.jnlp JNLP is Java Web Start -bestand.
.phtm PHTM is op PHP gebaseerde webpagina.
.site SITE is Golive Website Project -bestand.
.atom ATOM is Atom Syndication -formaat.
.vdw VDW is Visio Web Drawing.
.jsp JSP is Java Server -pagina.
.rw3 RW3 is Rapidweaver 3 -sitebestand.
.jws JWS is Java Web Services -bestand.
Nieuwe bestandsextensie Onlangs bijgewerkt 3D-beeldbestanden Audiobestanden Back-upbestanden CAD-bestanden Camera Raw-bestanden Gecomprimeerde bestanden Gegevensbestanden Databasebestanden Ontwikkelaarsbestanden Schijfbeeldbestanden Gecodeerde bestanden Uitvoerbare bestanden Lettertypebestanden GIS-bestanden Spelbestanden Diverse bestanden Pagina-indelingsbestanden Plugin-bestanden Rasterafbeeldingsbestanden Instellingenbestanden Spreadsheet-bestanden Systeembestanden Tekstbestanden Vector afbeeldingsbestanden Videobestanden Webbestanden eBook-bestanden